02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Tầm nhìn – sứ mệnh

Ngay từ thời điểm mới thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động, các công chứng viên của Văn phòng công chứng Việt Hưng là những người có cùng ý chí và quyết tâm muốn đưa Văn phòng công chứng Việt Hưng trở thành tổ chức hành nghề công chứng hoạt động chuyên nghiệp, tận tâm và an toàn pháp lý.

Và vì những triết lý đó, từ năm 2012 đến nay, Trưởng văn phòng, các công chứng viên, các thư ký công chứng viên, toàn thể cán bộ, nhân viên và các bộ phận của Văn phòng công chứng Việt Hưng, thành phố Hà Nội đã và đang không ngừng nỗ lực làm tất cả để thực hiện sứ mệnh đó.

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...