02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Tổ chức bộ máy

Văn phòng công chứng Việt Hưng hoạt động theo loại hình công ty hợp danh được thành lập bởi các công chứng viên là những người có bề dày kinh nghiệm, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật.

Đứng đầu Văn phòng công chứng Việt Hưng là Trưởng Văn phòng công chứng – ông Nguyễn Thuận Tiến.

Với đội ngũ công chứng viên giàu kinh nghiệm, tiền thân là các cán bộ công chức hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư pháp, kiến thức chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và có tính thực tiễn cao, góp phần khẳng định tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của các cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng.

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...