02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Công chứng hợp đồng giao dịch

– Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất;

– Công chứng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư;

– Công chứng hợp đồng cho tặng nhà ở, quyền sử dụng đất;

– Công chứng Hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà;

– Công chứng Văn bản ủy quyền;

– Công chứng Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở;

– Công chứng Hợp đồng mua bán ô tô, xe máy, phương tiện vận tải;

– Công chứng Hợp đồng cho thuê ô tô, xe máy, phương tiện vận tải;

– Công chứng Hợp đồng vay tiền, vay tài sản;

– Công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản;

– Công chứng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng;

– Di chúc;

– Công chứng Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;

– Công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế/Văn bản khai nhận di sản thừa kế;

– Các hợp đồng, giao dịch khác theo yêu cầu.

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...