02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Dịch vụ công chứng

Sản phẩm dịch vụ

– Công chứng hợp đồng mua bán nhà.

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản.

– Công chứng hợp đồng thuê nhà.

– Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản.

– Công chứng hợp đồng ủy quyền.

– Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.

– Công chứng hợp đồng kinh tế.

– Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản.

– Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản.

– Công chứng hợp đồng bảo lãnh.

– Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

– Công chứng giấy uỷ quyền.

– Công chứng di chúc.

– Nhận giữ di chúc.

– Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

– Công chứng văn bản khai nhận di sản.

– Công chứng việc từ chối nhận di sản.

– Công chứng hợp đồng, giao dịch khác.

– Cấp bản sao văn bản hợp đồng, giao dịch lưu giữ tại VP CC Việt Hưng.

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...