02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Chính sách & mục tiêu chất lượng

I. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
1. Tạo ra những sản phẩm công chứng chất lượng cao.
2. Sản phẩm công chứng an toàn về pháp luật.
3. Đời sống vật chất & tinh thần của cán bộ nhân viên ngày càng nâng cao.

II. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 do tổ chức chứng nhận Quốc tế cấp trong quý IV năm 2012.
2. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tổng số vụ việc giải quyết năm 2012 theo kế hoạch được phê duyệt.
3. Ổn định tổ chức, để tiếp nhận hồ sơ công chứng phục vụ nhân dân.
4. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 7 triệu đồng/ người/tháng.

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...